Wniosek o założenie fundacji

Wniosek rejestracyjny składa się na urzędowych formularzach oraz załącza się do nich odpowiednie dokumenty.

W celu założenia fundacji konieczne jest wypełnienie tych dwóch formularzy:

  • KRS-W20: w którym dokonujemy zgłoszenia fundacji – nazwy, siedziby, celu działania
  • KRS-WK: służy do zgłoszenia osób wchodzących w skład zarządu. Za pomocą tego formularza zgłaszamy również informację o sposobie reprezentacji stowarzyszenia, czyli informację, kto podpisuje np. umowy, reprezentuje stowarzyszenie. Oprócz tego zgłaszamy konkretne osoby wchodzące w skład zarządu z podaniem ich funkcji. Na jednym formularzu możemy zgłosić dwie osoby, jeśli jest ich więcej, to wypełniamy kolejny formularz KRS-WK.

Co więcej, jeśli poprzez fundację zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą, należy wypełnić formularz KRS-WM, w którym m.in. zgłasza się zakres prowadzonej działalności.

Organem właściwym ze względu na rejestrację fundacji jest Krajowy Rejestr Sądowy.