Jaką nazwę dla fundacji wybrać?

Nazwa fundacji po raz pierwszy pojawia się w akcie fundacyjnym i statucie fundacji stanowiąc jeden z jego obowiązkowych elementów. Bardzo istotne jest aby w obydwu tych miejscach, nie różniła się ona od siebie. Dopisek “fundacja” nie jest konieczny podczas wyboru nazwy, jest on jednak powszechnie stosowany, w celu podkreślenia charakteru podmiotu. Jest to obowiązkowy tylko … Dowiedz się więcej

Akt fundacyjny

Akt fundacyjny to oświadczenie woli fundatora zmierzające do ustanowienia fundacji, określające cel fundacji i majątek przeznaczony na realizację tego celu. Ustawa wymaga, aby oświadczenie miało formę aktu notarialnego, dlatego fundator musi udać się do notariusza i w jego obecności wyrazić wolę o powołaniu fundacji. Jeśli fundator ustanowił pełnomocnika, który ma go reprezentować, to ta osoba … Dowiedz się więcej