Jaką nazwę dla fundacji wybrać?

Nazwa fundacji po raz pierwszy pojawia się w akcie fundacyjnym i statucie fundacji stanowiąc jeden z jego obowiązkowych elementów. Bardzo istotne jest aby w obydwu tych miejscach, nie różniła się ona od siebie. Dopisek “fundacja” nie jest konieczny podczas wyboru nazwy, jest on jednak powszechnie stosowany, w celu podkreślenia charakteru podmiotu. Jest to obowiązkowy tylko jeśli dany podmiot będzie prowadził działalność gospodarczą. Do listy słów, których nie może zawierać, zalicza się między innymi słowo “bank” czy “spółka”.

W przypadku spółek czy stowarzyszeń, szczególnie ważne jest to aby nazwa była oryginalna i wyróżniała się, w przypadku fundacji jest nieco inaczej. Nie uda nam się zarejestrować spółki z o.o., pod daną nazwą jeśli w regionie działa już podobna firma. W przypadku fundacji nie ma tak restrykcyjnych przepisów, warto jednak zadbać o to aby nasza fundacja się wyróżniała, łatwo było ją zapamiętać i aby darczyńcy nie mylili jej z inną.

W przypadku tej formy prawnej, stosowane nazwy często są długie, w statucie można jednak zawrzeć informację, że dopuszcza się stosowanie nazwy skróconej.