1% podatku na fundację

Wszystkie funkcje, które uzyskały wpis do Organizacji Pożytku Publicznego i znajduje się w wykazie uprawnione są do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W Polsce jest ok 25 mln podatników, którzy mają możliwość przekazania 1% podatku na OPP. Z 1% mogą zrobić się ogromne kwoty, które przekazywane są na pomoc charytatywną.
1% podatku przekazać może:

  • Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • Podatnik objęty liniową, 19 -procentową stawką podatku,
  • Podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Przekazanie procenta jest bardzo proste, ponieważ wystarczy w deklaracji PIT wybrać OPP z listy, wpisać dane fundacji i podpisać dokument.
Należy jednak pamiętać, że:

  1. 1% można przekazać tylko wtedy, jeżeli zeznanie złożone będzie terminowo, ale wniosek może wynikać również z późniejszej korekty. Najważniejsze zatem to nie spóźnić się ze złożeniem deklaracji,
  2. podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji, ale jeśli wypełnia różne deklaracje (ma różne źródła przychodów) wówczas może w każdym z druków wpisać inną organizację, na rzecz której przekaże odrębnie 1% podatku.