Czym jest fundacja rodzinna?

Czym jest fundacja rodzinna? Czy zostanie wprowadzona w Polsce możliwość jej założenia?

Zakładając fundację musimy pamiętać o tym, aby cel jej funkcjonowania był zgodny z interesami Rzeczypospolitej Polskiej. Głównie chodzi tutaj o cele społecznie i gospodarczo użyteczne:
– ochrona zdrowia
– rozwój gospodarki i nauki
– oświata i wychowanie
– kultura i sztuka
– opieka i pomoc społeczna
– ochrona środowiska
– opieka nad zabytkami.

Funkcjonowanie fundacji na rynku regulowane jest przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku. Dodatkowo prowadząc fundację musimy stosować się do zapisów jej statutu.

Powstał projekt, który może wprowadzić na rynek fundację rodzinną. Jej głównym celem będzie ochrona polskich firm rodzinnych oraz ułatwienie im sukcesji.

Fundacja rodzinna ma izolować aktywa rodzinna od ryzyk prawnych i podatkowych.

Założeniem jest również, że fundacja rodzinna ma być osobą prawną. Siedziba będzie musiała być zlokalizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym przypadku również fundator będzie zobowiązany do wniesienia do fundacji rodzinnej funduszu założycielskiego.

Projekt wprowadzający fundację rodzinną do obrotu gospodarczego jest na etapie wdrażania. Powyższe informacje i założenia mogą ulec zmianie w drodze procesu legislacyjnego.