Nadzór nad fundacją

Poznaj plusy i minusy prowadzenia fundacji.

Fundacja jak każda działalność nadzorowana jest przez Państwo. Jej funkcjonowanie musi być zgodne z obowiązującymi obowiązkami i prawami.

Działalność fundacji jest nadzorowana przez :

 • ministra właściwego z uwagi na podmiot działania fundacji lub
 • starostę właściwego ze względu na jej siedzibę

Polskie prawo stanowi, że fundacja jest osobą prawną typu zakładowego, co oznacza, że nie ma członków ( jest bezosobowa), w przeciwieństwie do stowarzyszeń czy partii.
Fundacja posiada organy takie jak:

 1. Zarząd kierujący działalnością i reprezentuje fundację na zewnątrz
 2. Rada fundacji, do której zadań należą: wytyczanie kierunków działania, kontrola ich wykonania, powoływanie i odwoływanie członków zarządu
  Statut fundacji może ustanowić utworzenie innych organów, do których należą:
 3. Rada programowa pełniąca funkcję doradczą i merytoryczną. Musi ona działalność zgodnie ze statutem fundacji.
 4. Organ rewizyjny działający samodzielnie i nadzorujący finanse fundacji

Istnieją również fundacje, które tworzone są przez Skarb Państwa i mają specyficzną formę. Celem ich działania jest wspieranie, fachowa pomoc, doradztwo, czy organizowanie pomocy zagranicznej zarówno dla podmiotów gospodarczych jaki dla administracji rządowej i zwykłych obywateli. Przykładem fundacji Skarbu Państwa jest

 • Fundacja Polska Eksportuje
 • Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej
 • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej