1% podatku na fundację

Wszystkie funkcje, które uzyskały wpis do Organizacji Pożytku Publicznego i znajduje się w wykazie uprawnione są do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W Polsce jest ok 25 mln podatników, którzy mają możliwość przekazania 1% podatku na OPP. Z 1% mogą zrobić się ogromne kwoty, które przekazywane są na pomoc charytatywną. 1% podatku przekazać … Dowiedz się więcej

Czy fundacja jest organizacją społeczną?

Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznych lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanowioną przez fundatora w akcie fundacyjnym, uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.  Fundacja może skupić wokół siebie ludzi chcących wspierać działalność jako darczyńcy lub jako wolontariusze, a dodatkowo może zatrudnić pracowników. W … Dowiedz się więcej