Czy fundacja jest organizacją społeczną?

Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznych lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanowioną przez fundatora w akcie fundacyjnym, uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.  Fundacja może skupić wokół siebie ludzi chcących wspierać działalność jako darczyńcy lub jako wolontariusze, a dodatkowo może zatrudnić pracowników. W … Dowiedz się więcej

×
Zamów rozmowe
Zamów rozmowę