Zwolnienie z podatku dochodowego w fundacji

Fundacja, będąc przedsiębiorstwem społecznym posiada zarówno wady jak i zalety. Do najważniejszych argumentów, przemawiających za tą formą prawną, należą między innymi: duży poziom elastyczności, możliwość uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego oraz możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego.Szczególnie ostatni z argumentów okazuje się istotny dla właścicieli fundacji. Aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, konieczne jest aby jej cele … Dowiedz się więcej

Opodatkowanie fundacji

Stowarzyszenia i fundacje podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, ustawodawca przewiduje dla nich sporo zwolnień i udogodnień. Dodatkowo, to czy fundacja prowadząca działalność gospodarczą będzie zobowiązana do opłacania podatku dochodowego CIT, zależy od jej statutu oraz określonych celów. Jeżeli fundacja prowadzi działalność wyłącznie statutową, czyli przychód … Dowiedz się więcej