Opodatkowanie fundacji

Stowarzyszenia i fundacje podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Jednak ze względu na specyfikę prowadzonej działalności, ustawodawca przewiduje dla nich sporo zwolnień i udogodnień.

Dodatkowo, to czy fundacja prowadząca działalność gospodarczą będzie zobowiązana do opłacania podatku dochodowego CIT, zależy od jej statutu oraz określonych celów.

Jeżeli fundacja prowadzi działalność wyłącznie statutową, czyli przychód uzyskiwany jest wyłącznie ze składek członkowskich, czy przekazywanych na rzecz fundacji darowizn, to nie jest ona uznawana za czynnego podatnika VAT.

W kontekście opodatkowania fundacji można również zwrócić uwagę na podatek dochodowy od składek członkowskich. W tej sytuacji składki wpłacane na działalność statutową fundacji są zwolnione podatku dochodowego, natomiast składki przeznaczone na cele gospodarcze podlegają jego opłacaniu.

W wielu sytuacjach przy odpowiednim ukształtowaniu sytuacji prawnej fundacji, organizacje te mogą korzystać z całkowitego zwolnienia z opodatkowania.
Kluczowe w tym przypadku jest jednak precyzyjne określenie zakresu działalności podmiotu.

×
Zamów rozmowe
Zamów rozmowę