Odmowa wpisu fundacji do KRS

Fundacja, która chce rozpocząć działania, musi zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Czasami zdarza się, że fundacja spotyka się z odmową wpisu do KRS.

Co w takiej sytuacji?
Złożony przez fundację wniosek rejestrowany, jest przez Sąd analizowany i objęty postępowaniem procesowym.
Rezultatem tych działań jest wydanie decyzji:

  • o rejestracji fundacji w KRS
  • odrzuceniu lub zwrocie wniosku, jeśli znajdowały się w nim nieprawidłowości

W zależności od powodu zwrotu lub odrzucenia wniosku, fundacja ma prawo odwołać się do decyzji lub uzupełnić braki.
Jeśli sąd zarządzi zwrot wniosku, to organizacja ma 7 dni na poprawę i uzupełnienie dokumentacji.
Jeśli zaś błędy są rażące (niezgodny statut fundacji z konstytucją RP lub innymi przepisami prawa), to sąd wyda postanowienie o oddaleniu wniosku.

Z odmową wpisu można spotkać się również, jeśli w przypadku wezwania do uzupełnienia braków, fundacja nie wykona zalecenia w podanym terminie.

Odmowa wpisu wiąże się z utratą opłaty za wniosek i brakiem możliwości kontynuowania tej samej sprawy.
W takim wypadku fundatorzy mogą ponownie rejestrować firmę, składając nowy, kompletny wniosek lub jeśli uważają odmowę za nieuzasadnioną, mogą wniosek zaskarżyć i wnieść skargę na orzeczenie referendarza sądowego w terminie do 7 dni od odebrania decyzji sądu.

Nasze biuro pomaga w przeprowadzeniu całościowego procesu rejestracji fundacji. Specjaliści zajmują się wszelkimi formalnościami, składają odpowiednie dokumenty, monitorują sprawę oraz informują o postępach zakładania. Zapraszamy do kontaktu i poznania pełnej oferty.

12 398 43 58   biuro@zalozeniefundacji.pl