Odmowa wpisu fundacji do KRS

Fundacja, która chce rozpocząć działania, musi zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czasami zdarza się, że fundacja spotyka się z odmową wpisu do KRS. Co w takiej sytuacji? Złożony przez fundację wniosek rejestrowany, jest przez Sąd analizowany i objęty postępowaniem procesowym. Rezultatem tych działań jest wydanie decyzji: o rejestracji fundacji w KRS odrzuceniu lub zwrocie … Dowiedz się więcej