Cele fundacji

Cele stanowią jeden z obowiązkowych elementów statutu fundacji. Mówią one o tym po co została ona utworzona, na co zostanie przeznaczony majątek, jaki będzie obszar działania i czym się będzie zajmować. Zgodnie z przepisami prawa zasadniczy cel fundacji powinien być społeczny lub gospodarczo – użyteczny. Nie może ona więc powstać po to aby spełnić indywidualne … Dowiedz się więcej

Co powinien zawierać statut fundacji?

Wróć do strony głównej Statut fundacji zawiera najważniejsze informacje o podmiocie. Znajdują się z nim takie informacje jak: 1. Nazwa fundacji Statut powinien zawierać pełną nazwę fundacji. Ważne, aby zarówno w statucie jak akcie założycielskim nazwa była taka sama. 2. Siedziba Statut powinien określać nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba organizacji. W siedzibie przechowywane … Dowiedz się więcej