Co powinien zawierać statut fundacji?

Wróć do strony głównej

Statut fundacji zawiera najważniejsze informacje o podmiocie. Znajdują się z nim takie informacje jak:

1. Nazwa fundacji
Statut powinien zawierać pełną nazwę fundacji. Ważne, aby zarówno w statucie jak akcie założycielskim nazwa była taka sama.

2. Siedziba
Statut powinien określać nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba organizacji. W siedzibie przechowywane są dokumenty związane z działalnością organizacji.

3. Majątek fundacji
W statucie powinniśmy zawrzeć informacje o majątku początkowym oraz funduszu założycielskim.

4. Cel fundacji
Istotnymi informacjami są cele, w których została założona fundacja oraz na co został przeznaczony majątek założycielski.

5. Sposoby realizacji celów
Statut powinien zawierać informacje o tym w jaki sposób będą realizowane cele statutowe określone w akcie fundacyjnym.

6. Obowiązkowe władze fundacji
Istotne są również informacje na temat zarządu, czyli organu wykonawczego kierującego działalnością oraz reprezentującym ją na zewnątrz.

7. Sposób reprezentowania fundacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
Statut powinien zawierać również informacje o sposobie podpisywania umów, otwierania rachunków bankowych.

Założenie fundacji często zlecane jest specjalistom, którzy dopełniając formalności wyjaśniają poszczególne kwestie związane z jej funkcjonowaniem.