Likwidacja fundacji – jak wygląda procedura?

Ostatnio coraz więcej osób prowadzących fundację decyduje się na zakończenie jej bytu prawnego, czyli przeprowadzenie procedury likwidacji fundacji. Możliwe, że powodem tego wzrostu jest sytuacja gospodarcza w Polsce oraz niepewne warunki związane z wprowadzeniem zmian w zakresie prowadzenia podmiotu w Polsce.

Do najczęstszych powodów likwidacji fundacji zaliczamy brak funduszy na dalsze prowadzenie fundacji oraz zrealizowanie celu dla którego powstała fundacja.

Jak wygląda procedura likwidacji fundacji?
1. Powzięcie decyzji o zakończeniu bytu prawnego fundacji – najczęściej należy do obowiązku zarządu fundacji, założycieli lub rady fundacji.
2. Podjęcie uchwały o likwidacji fundacji, która powinna zawierać odpowiednie uzasadnienie decyzji, a także sposób przeznaczenia majątku pozostałego po jej rozwiązaniu.
3. Ustanowienie likwidatorów fundacji.
4. Zgłoszenie otwarcia likwidacji fundacji do sądu rejestrowego oraz uiszczenie stosownych opłat.
5. Publiczne ogłoszenie likwidacji fundacji.
6. Zakończenie umów, dopełnienie formalności z ewentualnymi wierzycielami, uregulowanie kwestii związanych z majątkiem.
7. Wykreślenie fundacji z rejestru.
8. Zamknięcie spraw księgowo-podatkowych fundacji.

Decydując się na likwidację fundacji warto skorzystać z pomocy doświadczonych osób, które doradzą oraz pomogą przeprowadzić procedurę likwidacji.