Obsługa prawna fundacji

Fundacja posiada osobowość prawną. Celem jej założenia jest najczęściej realizacja działań zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej (społeczno lub gospodarczo użytecznych: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska, opieka nad zabytkami).

Fundacja, jak każdy inny podmiot funkcjonujący na rynku, może skorzystać z kompleksowej obsługi prawnej w zakresie:

  • przygotowywania aktów założycielskich
  • rejestracji organizacji w KRS
  • doradztwa w zakresie ustanowienia organów
  • weryfikacji bieżących dokumentów fundacji pod kątem zgodności z przepisami prawa
  • reprezentacji w postępowaniach sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych
  • opiniowania i projektowania umów
  • bieżących konsultacji prawnych

Nawiązanie współpracy ze specjalistami świadczącymi usługi prawne pozwala bezpiecznie prowadzić fundację i podejmować zgodne z prawem działania.