Fundacje w CRBR

Uwaga! Fundacje w CRBR! Zapowiedziano zmiany dla fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni! Od 31 października 2021 roku w życie wejść ma obowiązek zgłaszania tych podmiotów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

W związku z nowelizacją ustawy zapobiegającej praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na fundacje, które wpisane są do Krajowego Rejestru Sądowego, został nałożony obowiązek zgłoszenia danych do CRBR. 

Wymienione organizacje muszą dokonać zgłoszenia do 31 stycznia 2022 roku. W wypadku, gdy wpis do KRS zostanie złożony po 31 października, obowiązek ten należy spełnić 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Za niezgłoszenie danych lub podanie błędnych informacji może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 1 miliona złotych i nałożenie odpowiedzialności karnej.