Umowa darowizny

Umowa darowizny należy do zbioru umów nazwanych prawa cywilnego. Jej przeznaczeniem jest sporządzenie dokumenty, który potwierdza przekazanie pewnej darowizny obdarowanemu.

Nie ma konkretnych wymogów co nie może być przedmiotem darowizny. Powinny to być wszelkie prawa majątkowe lub takie niemające wartości majątkowej. Głównie mające pewną wartość dla osoby obdarowanej lub darczyńcy. 

Taką umowę darowizny może stworzyć każdy. Tutaj także nie ma ograniczenia co do podmiotów. Może to być jedna osoba lub więcej po każdej ze stron. Oczywiście należy pamiętać, że taka darowizna jest opodatkowana według podatku od darowizny. Natomiast, jeżeli fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, zwolniona jest z jego płacenia.

Umowa darowizny powinna zawierać:

  • miejsce oraz datę
  • wskazanie stron, imiona, adresy 
  • wskazanie przedmiotu darowizny z oświadczeniem, że przedmiot jest własnością, a nie przedmiotem zastawu
  • oświadczenie o nadaniu i przyjęciu darowizny
  • określenie strony, która ma obowiązek opłacić koszty umowy
  • podpisy

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jakie korzyści niesie za sobą fundacja, kliknij tutaj!