Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje

Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach istnieje możliwość, aby fundacja prowadziła działalność gospodarcza. Jakie warunki należy spełnić?

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje możliwe jest pod warunkiem, że:

  • fundacja przeznaczy co najmniej 1000 zł na prowadzenie działalności
  • podmiot uzyska wpis do KRS
  • środki na działalność gospodarczą zostaną zabezpieczone w funduszu założycielskim lub wydzielone z majątku fundacji

Warto zaznaczyć, że cel założenia działalności gospodarczej może jedynie wspierać realizację działalności statutowej. Głównie chodzi tutaj o pozyskanie środków, które zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych.

Uwaga!

Działalność gospodarcza fundacji nie może stanowić nadrzędnego celu istnienia danej organizacji ani dominować nad jej celami statutowymi.