Fundacja- typy i rodzaje

Fundacja, czyli pewna organizacja pozarządowa, której kapitał przeznaczony jest na określony cel. Możemy ją podzielić na wiele kategorii i rodzajów. 

 • Biorące pod uwagę cel, są to fundacje pożytku
  – publicznego- cele społeczne
  – własnego- cele prywatne/ grupowe
  – mieszanego- cele społeczne i prywatne
 • Ze względu na fundatora, są to fundacje
  – państwowe- prowadzone przez administrację publiczną
  – prywatne- prowadzone przez osoby fizyczne
  – korporacyjne- prowadzone przez prywatne przedsiębiorstwa
 • Ze względu na majątek, są to fundacje
  – kapitałowe- posiadają majątek na wyznaczony cel
  – żebracze- zbierają majątek na cel
 • Ze względu na rozwiązania, jest to fundacja
  – rodzinna
 • Ze względu na formę działań, są to fundacje
  – operacyjne- sami finansują działania
  – instytucjonalne- prowadzą instytucje
  – projektowe- realizują projekty
  – grantodawcze- finansują działania innych
 • Ze względu na sposób działania
  – rzecznicze- wprowadzają zmiany systemowe
  – świadczące usługi- dostarczają usługi
  – filantropijne- pomagają innym
 • Ze względu na odbiorcę, są to fundacje
  – służebne- działają na rzecz potrzebujących
  – obywatelskie- działają na rzecz dobra społecznego
  – interesu grupowego- działają na rzecz grupy
 • Ze względu na obszar, są to fundacje
  – lokalne
  – krajowe
  – międzynarodowe