Fundacja jednoosobowa

Fundacja staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem. Jest wiele metod związanych z prowadzeniem fundacji. Może być ona wieloosobowa, rodzinna czy jednoosobowa.

Prowadzenie jednoosobowej fundacji może okazać się trudniejsze niż prowadzenie innych jej form. Natomiast jest to jak najbardziej możliwe. Ustawa przewiduje, że aby założyć fundację statut musi zawierać takie informacje jak nazwa, siedziba, majątek, zakres działalności, skład zarządu, sposób powoływania czy uprawnienia członków i organu. W fundacji jednoosobowej jest wyłącznie zarząd fundacji, w przeciwieństwie do wieloosobowej gdzie obok zarządu znajduje się rada fundacji.

Zdecydowaną zaletą fundacji jest to, że w zarządzie może zasiadać jej założyciel. Warto natomiast w statucie wspomnieć o ewentualnych zmianach w zarządzaniu nią. Taka notatka nie zamknie możliwości dotyczących późniejszych ustaleń związanych z powoływaniem rady.

W wypadku jednoosobowej fundacji warto także upewnić się, że statut przewiduje zastępstwo na określony czas, w sytuacji pilnego urlopu czy wyjazdu.

×
Zamów rozmowe
Zamów rozmowę