Obowiązki likwidatora fundacji

Zadań i obowiązków związanych z procesem likwidacji fundacji jest bardzo dużo, dlatego też czas likwidacji jest taki długi.

Rada fundacji, fundator lub zarząd podejmując decyzję o likwidacji fundacji muszą podjąć również uchwałę o wyborze likwidatora wraz z określeniem sposobu reprezentacji.

Likwidator wykonuje swoje działania w ściśle określonym celu, wypełniając wszystkie nałożone na niego zadania. Pierwszym jego zadaniem jest przygotowanie bilansu otwarcia likwidacji ( od tego momentu na dokumentach musi znaleźć się określenie fundacja “w likwidacji”.

Kolejnym zadaniem likwidatora jest publiczne ogłoszenie o likwidacji fundacji np. w gazecie, portalu ogłoszeniowym czy w budynku użyteczności publicznej . Musi ono zawierać dane fundacji, zawiadomieniem o podjęciu uchwały likwidacyjnej, datę do której mogą zgłaszać swoje roszczenia ewentualni wierzyciele oraz dane kontaktowe likwidatora.

Likwidator ma za zadanie także zredukować personel fundacji, zakończyć wszystkie trwające umowy, zadowolić wierzycieli, rozdysponować ewentualnym majątkiem zgodnie z postanowieniem uchwały likwidacyjnej np. przekazanie go innej działającej fundacji o zbliżonych celach.