Kto podpisuje wniosek o wpis fundacji do KRS?

Kto podpisuje wniosek o wpis fundacji do KRS? Kto odpowiada za przeprowadzenie procedury rejestracji fundacji? Poprawność przeprowadzonej procedury rejestracji spółki wpływa na jej dalsze funkcjonowanie. Istotnie należy zaznaczyć, że wszelkie błędy we wniosku rejestracyjnym mogą wydłużyć procedurę rejestracji fundacji o kolejne tygodnie. Jednym z często pojawiających się błędów skutkujących odrzuceniem wniosku lub wezwaniem do uzupełnienia … Dowiedz się więcej

Obowiązki likwidatora fundacji

Zadań i obowiązków związanych z procesem likwidacji fundacji jest bardzo dużo, dlatego też czas likwidacji jest taki długi. Rada fundacji, fundator lub zarząd podejmując decyzję o likwidacji fundacji muszą podjąć również uchwałę o wyborze likwidatora wraz z określeniem sposobu reprezentacji. Likwidator wykonuje swoje działania w ściśle określonym celu, wypełniając wszystkie nałożone na niego zadania. Pierwszym … Dowiedz się więcej

Koszt założenia fundacji

Rejestracja fundacji to względnie długotrwały proces, który pociąga za sobą pewne koszty. Koszty zakładania fundacji są oczywiście obowiązkowe i uwarunkowane są tym, czy fundacja będzie dodatkowo prowadziła działalność gospodarczą, czy też nie. Opłata za rejestrację fundacji bez prowadzenia działalności. Pierwotnie należy uiścić opłatę w wysokości 250 zł za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, później natomiast … Dowiedz się więcej