Fundacja Rodzinna Nowy Polski Ład

Nowy Polski ład wprowadza wiele zmian przepisów i całkiem nowych regulacji w niemal każdej dziedzinie gospodarki. Przedsiębiorcy i obywatele szykują się na nie, gdyż część zmian zacznie obowiązywać już od stycznia 2022 roku. Wprowadzenie do polskiego prawa Fundacji Rodzinnej stanowi jeden z elementów zmiany, jakie niesie Polski Ład, a ma to związek z poprawą otoczenia prawnego sukcesji firm w związku ze zmianami pokoleniowymi.

Fundacja rodzinna powstaje z myślą o firmach rodzinnych, które cechują się jakością, uczuciowością oraz idealny dbaniem o klienta i pracowników. Fundacja pozwala zabezpieczyć firmę rodzinną w momencie, gdy potomkowie jej właściciela nie chcą lub nie mogą niż zarządzać. To fundacja będzie prowadzić działalność, zarządzać firmą rodzinną i przekazywać będzie zyski z biznesu potomkom fundatora.

Kwestie podatkowe:

  • transfer funduszy z firmy prowadzonej przez fundację do jej beneficjentów będzie opodatkowany w taki sam sposób jakby dokonywał tego fundator,
  • wypłaty z fundacji dla jej beneficjentów będą opodatkowane tak samo, jakby dokonywał ich fundator (dla najbliższych nie ma podatku, a środki dla dalszych krewnych opodatkowane zostaną tak samo jak darowizna),
  • wypłata dywidendy ze spółki do fundacji będzie opodatkowana takim samym podatkiem, jak w przypadku płatności dla jej założyciela,
  • nie będzie opodatkowane wniesienie mienia do fundacji rodzinnej przez fundatora,
  • spółki zarządzane przez fundację będą objęte wolnieniem dywidendowym i partycypacyjnym.

Osoby, które posiadają za granicą fundacje rodzinne w np. Niemczech, Austrii a postanowią założyć taką fundację w Polsce do niej przenieść środki wówczas mogą skorzystać z ulgi repolonizacyjnej.