Składanie sprawozdań przez fundację

Właściciele fundacji zobowiązani są do przygotowania oraz przesłania sprawozdania z działalności. Czym jest sprawozdanie z działalności? Celem sporządzenia sprawozdania finansowego jest przedstawienie sytuacji podejmowanych przez fundację w określonym okresie. Dodatkowo pozwala również skontrolować czy działanie fundacji było zgodne z celami statutowymi organizacji i mieści się w sposobach realizacji tych celów, również wymienionych w statucie. Sprawozdania … Dowiedz się więcej

×
Zamów rozmowe
Zamów rozmowę