Jaka może być fundacja?

W fundacji określony przez fundatora kapitał przeznacza się na wyznaczony cel. Najważniejsze informacje regulujące działanie fundacji znajdziemy w statucie fundacji.

W Polsce podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę fundacji, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Z 2020r. Poz. 2167).

Jaka może być fundacja?
↪ ze względu na fundatora (prywatne, korporacyjne, publiczne)
↪ ze względu na cel (pożytku publicznego, pożytku własnego i pożytku mieszanego)
↪ ze względu na formę podejmowanych działań (grantodawcze, operacyjne)
↪ ze względu na pochodzenie majątku (kapitałowe, żebracze)
↪ ze względu na sposób działania (filantropijne, rzecznicze, świadczące usługi)
↪ ze względu na odbiorcę (służebne, obywatelskie, interesu grupowego)
↪ ze względu na obszar działalności (międzynarodowe, krajowe, lokalne)
↪ ze względu na rozwiązania sukcesji rodzinnych firm

Decydując się na założenie fundacji warto skorzystać z pomocy doświadczonych osób, które przeprowadzą procedurę rejestracji oraz pomogą opracować statut.