Fundusze unijne dla fundacji – możliwości pozyskiwania środków finansowych dla fundacji z funduszy unijnych

Fundacje, podobnie jak inne organizacje pozarządowe, mogą ubiegać się o środki finansowe z funduszy unijnych. Dzięki tym środkom fundacje mogą realizować swoje cele statutowe i rozwijać swoją działalność. W tym artykule przyjrzymy się bliżej możliwościom pozyskiwania środków z funduszy unijnych dla fundacji.

Czym są fundusze unijne?

Fundusze unijne to środki finansowe przyznawane przez Unię Europejską na realizację określonych celów. Celem funduszy unijnych jest wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego państw członkowskich oraz promocja integracji europejskiej. Fundusze unijne są udostępniane na określone cele i w ramach określonych programów.

» Przeczytaj także publikację “Wolontariat w fundacji”

 

 

Jaki rodzaj funduszy unijnych jest dostępny dla fundacji?

Fundacje mogą ubiegać się o środki finansowe z różnych rodzajów funduszy unijnych, takich jak np.:
➥ Fundusz Spójności – przeznaczony na wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego państw członkowskich,
➥ Fundusz Europejski na rzecz Rozwoju Regionalnego – przeznaczony na wsparcie rozwoju regionalnego i lokalnego,
➥ Fundusz na rzecz Innowacji i Inwestycji – przeznaczony na wsparcie innowacyjności i inwestycji,
➥ Fundusz Europejski dla Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Jak ubiegać się o środki z funduszy unijnych?

Aby ubiegać się o środki z funduszy unijnych, fundacja musi spełniać określone kryteria i wypełnić wymagane dokumenty. W pierwszej kolejności należy zidentyfikować odpowiedni program i cel, do którego fundacja chce skierować swój wniosek. Następnie trzeba zapoznać się z dokumentami dotyczącymi konkretnego programu, takimi jak ogłoszenie o konkursie czy wytyczne dla wnioskodawców.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie, w którym należy przedstawić m.in. opis projektu, harmonogram realizacji, kosztorys oraz plan finansowy. Wniosek należy złożyć w odpowiednim terminie w wyznaczonym miejscu, zazwyczaj jest to instytucja zarządzająca danym programem lub funduszem unijnym.

Po złożeniu wniosku następuje ocena merytoryczna i finansowa projektu przez odpowiednią instytucję. Jeśli projekt zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, fundacja otrzyma decyzję o przyznaniu środków i będzie mogła rozpocząć realizację projektu.

 


Fundusze unijne to cenne źródło finansowania dla fundacji, pozwalające na realizację celów statutowych i rozwój działalności. Aby skorzystać z tej możliwości, należy zapoznać się z dostępnymi programami i przygotować wniosek o dofinansowanie, spełniając wymagane kryteria i dokumenty. Warto pamiętać, że fundusze unijne są przyznawane na określone cele i trzeba je wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem.


Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem fundacji. Oferujemy także pomoc w rejestracji fundacji i firm, jak równie obsługę księgową.