Powołanie fundacji w testamencie

Fundacja zostaje powołana w wyznaczonym celu społecznie lub gospodarczo użytecznym (np. ochrona zdrowia, oświata, kultura). Zostaje utworzona przez fundatora, który przeznacza odpowiednie środki na realizacje celów. Statut fundacji określa wszystkie informacje na temat zasad funkcjonowania fundacji. Fundacja musi posiadać akt założycielski sporządzony w formie aktu notarialnego. Wyjątkiem od tej sytuacji jest ustanowienie fundacji w testamencie. … Dowiedz się więcej