Uzyskiwanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną. W tej grupie podmiotów jest również fundacja, która może stać się OPP. Status OPP oznacza stan prawny organizacji. Uzyskiwanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego zobowiązuje do złożenia odpowiedniego wniosku w KRS z prośbą o jego nadanie. Po weryfikacji przez Sąd może udzielić fundacji ten status. … Dowiedz się więcej