Uzyskiwanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną. W tej grupie podmiotów jest również fundacja, która może stać się OPP.

Status OPP oznacza stan prawny organizacji. Uzyskiwanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego zobowiązuje do złożenia odpowiedniego wniosku w KRS z prośbą o jego nadanie. Po weryfikacji przez Sąd może udzielić fundacji ten status.

Potwierdzeniem uzyskania statusu OPP jest odpowiedni wpis do KRS.

Jedną z głównych korzyści posiadania statusu OPP jest możliwość otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych.

Warto również zwrócić uwagę na obowiązki OPP, które obligują do prowadzenia wewnątrz organizacji bardziej wymagających mechanizmów samokontroli oraz zachowania przejrzystości podejmowanych działań oraz finansów podmiotu.

Organizacje Pożytku Publicznego mogą działać np. w obszarze ochrony praw kobiet czy promocji zdrowia. Rodzaj danej działalności określony jest szczegółowo w statucie organizacji.

×
Zamów rozmowe
Zamów rozmowę