Wnioski rejestracyjne nowej fundacji

Do wniosku o rejestrację w KRS nowej fundacji, która nie zgłasza do KRS działalności gospodarczej, załączamy: – oświadczenie o ustanowieniu fundacji, – oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru, – statut fundacji, – uchwały o powołaniu władz fundacji, uchwała o powołaniu zarządu fundacji oraz uchwała o powołaniu rady fundacji, – oświadczenie członka zarządu o adresie do doręczeń, … Dowiedz się więcej