Wady i zalety prowadzenie fundacji

Fundacja jest organizacją pozarządową, którą najczęściej powołuje się do celów społecznych. Dla coraz większej liczby osób okazuje się być ona korzystną formą prawną. Nie bez powodów – ma ona szereg zalet, które przyciągają przedsiębiorców.

Największe zalety fundacji:

– Prosta struktura oraz szybka rejestracja, która sprowadza się do złożenia oświadczenia u notariusza, opracowania statutu i złożenia wniosku do KRS.
– Możliwość finansowania prowadzonej działalności dzięki grantom, środkom od osób fizycznych i prawnych wspierających fundację, dotacją, możliwością organizowania zbiórek, przyjmowania darowizn oraz prowadzenie działalności zarobkowej we własnym zakresie.
– Pozyskiwanie dofinansowania z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
– Brak konieczności posiadania wspólnika, czyli możliwość założenie fundacji przez jedną osobę, nazywaną fundatorem.
– Szansa na uzyskanie zwolnień podatkowych, których przepisy podatkowe przewidują więcej niż dla pozostałych form prawnych.

Jeśli chodzi natomiast o minusy, nie są one bardziej przytłaczające niż dla innych firm, a są nimi:

– konieczność sporządzania sprawozdania finansowego,
– brak trwałości wynikająca z obowiązku zapewniania środków na dalsze działania przez fundatorów,
– obowiązek zapewniania społecznej lub gospodarczej użyteczności.

Nasze biuro pomaga w przeprowadzeniu całościowego procesu rejestracji fundacji. Specjaliści zajmują się wszelkimi formalnościami, składają odpowiednie dokumenty, monitorują sprawę oraz informują o postępach zakładania. Zapraszamy do kontaktu i poznania pełnej oferty.

12 398 43 58   biuro@zalozeniefundacji.pl


×
Zamów rozmowe
Zamów rozmowę