Kompetencje fundatora

Strona główna

***

Fundacja zostaje powołana oświadczeniem woli fundatora w formie aktu notarialnego. Istotne jest, aby fundator podał takie informacje, jak:
– cel fundacji
– składniki majątkowe przeznaczone na realizację zamierzonych celów

Jakie kompetencje posiada fundator?
– ustalenie statutu fundacji (określenie nazwy, siedziby, majątku fundacji)
– określenie celów, dla których fundacja ma działać
– określenie składu oraz organizacji zarządu
– określenie sposobu powoływania zarządu

Warto zaznaczyć, że w momencie rejestracji fundacji staje się ona odrębnym podmiotem niezależnym od fundatora. W praktyce oznacza to, że od momentu rejestracji prowadzenie spraw oraz odpowiedzialność za podejmowane działania przez fundację przechodzą na zarząd.

Bez wątpienia istotnym jest, że fundator ma możliwość ustanowienia siebie członkiem zarządu lub prezesem fundacji. Podjęcie takiej decyzji daje fundatorowi kontrolę nad podejmowanymi działaniami oraz możliwość angażowania się w pracę podejmowane przez podmiot.

Często założenie fundacji kojarzy się z koniecznością posiadania wiedzy na temat przepisów prawnych, co pozwoli przeprowadzić procedurę. Fundator nie ma jednak obowiązku samodzielnej rejestracji fundacji. Może powierzyć całą procedurę w ręce doświadczonych osób, które w krótkim czasie dopełnią niezbędnych formalności.