Spółka z o.o. – alternatywa dla fundacji?

Fundacja – w rozumieniu prawa (oraz potocznie) może być opisana jako osoba prawna, która została stworzona na bazie majątku po to, aby realizować cele społecznie użyteczne. W Polsce utarło się, że podstawowymi formami prowadzenia działalności społecznej, są fundacje i stowarzyszenia. Jak jednak się okazuje, stowarzyszenia bardziej niż na kapitale, opierają się na osobistym angażowaniu osób, które w nich uczestniczą.

Należy jednak ciągle mieć na uwadze, że zgodnie z tym, czego uczy nas Kodeks Spółek Handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) może być założona w każdym celu, który dopuszcza polskie prawo. Zatem może to być cel, który nie koncentruje się na generowaniu zysku.

Niedawno podpisana nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, rozwiewa wszelkie ewentualne wątpliwości odnośnie tego czy spółka z o.o. ma możliwość nabycia statusu organizacji pożytku publicznego. Otóż może i to upoważnia ją do korzystania z tzw. ofiarności publicznej, a także do korzystania z ulg oraz zwolnień podatkowych.

Jeśli zatem mają Państwo jakieś pytania odnośnie tego, czy spółka z o.o. może działać „podobnie” jak fundacja, koniecznie skontaktujcie się z naszym konsultantem, który szczegółowo omówi ową kwestię.