W jakiej formie można prowadzić fundację?

Prowadzenie fundacji może stać się alternatywą dla prowadzenia działalności, przy dodatkowej korzyści, czyli pomocy innym osobom.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jako pomoc wobec jej działalności statutowej.
W tym celu wymagane jest zgłoszenie działalności fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację, zobowiązuje ją do prowadzenia pełnej księgowości, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Istnieją jednak możliwości, aby organizacja pożytku publicznego prowadziła ewidencję w formie uproszczonej księgowości.
W tym przypadku fundacja musi spełniać określone warunki, a jednym z nich jest limit przychodów z prowadzonej działalności w wysokości 100 000 zł.

Jednak uproszczona księgowość prowadzona przez organizację pożytku publicznego jest ograniczona o możliwość korzystania z ewidencji w formie KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów).

Jeśli fundacja zdecyduje się na prowadzenie księgowości w formie uproszczonej, koniecznie musi zgłosić ten fakt do naczelnika urzędu skarbowego.
W sytuacji, gdy fundacja rozpoczyna działalność, ma na tą czynność 30 dni od daty rozpoczęcia działalności, natomiast gdy zmienia formę dotychczasowej ewidencji, to ma czas do końca pierwszego miesiąca danego roku podatkowego po wprowadzeniu uproszczonej księgowości.