W jakiej formie można prowadzić fundację?

Prowadzenie fundacji może stać się alternatywą dla prowadzenia działalności, przy dodatkowej korzyści, czyli pomocy innym osobom. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jako pomoc wobec jej działalności statutowej. W tym celu wymagane jest zgłoszenie działalności fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację, zobowiązuje ją do prowadzenia pełnej księgowości, zgodnie z przepisami o rachunkowości. … Dowiedz się więcej