Jak rozliczyć wynik finansowy w fundacji?

Co jeśli fundacja na koniec roku wykazała stratę? W jaki sposób i z czego ową stratę pokryć Nie od dzisiaj wiadomo, iż w organizacjach non profil, nie ma możliwości mówienia o zysku. Jednak przez pojęcie zysku możemy rozumieć nadwyżkę przychodów ponad poniesionymi kosztami, które zgodnie z celem owych organizacji, muszą zostać przeznaczone na wykonywanie działalności … Dowiedz się więcej

W jakiej formie można prowadzić fundację?

Prowadzenie fundacji może stać się alternatywą dla prowadzenia działalności, przy dodatkowej korzyści, czyli pomocy innym osobom. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, jako pomoc wobec jej działalności statutowej. W tym celu wymagane jest zgłoszenie działalności fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację, zobowiązuje ją do prowadzenia pełnej księgowości, zgodnie z przepisami o rachunkowości. … Dowiedz się więcej