Jak rozliczyć wynik finansowy w fundacji?

Co jeśli fundacja na koniec roku wykazała stratę? W jaki sposób i z czego ową stratę pokryć Nie od dzisiaj wiadomo, iż w organizacjach non profil, nie ma możliwości mówienia o zysku. Jednak przez pojęcie zysku możemy rozumieć nadwyżkę przychodów ponad poniesionymi kosztami, które zgodnie z celem owych organizacji, muszą zostać przeznaczone na wykonywanie działalności … Dowiedz się więcej