Jak rozliczyć wynik finansowy w fundacji?

Co jeśli fundacja na koniec roku wykazała stratę?
W jaki sposób i z czego ową stratę pokryć

Nie od dzisiaj wiadomo, iż w organizacjach non profil, nie ma możliwości mówienia o zysku. Jednak przez pojęcie zysku możemy rozumieć nadwyżkę przychodów ponad poniesionymi kosztami, które zgodnie z celem owych organizacji, muszą zostać przeznaczone na wykonywanie działalności statutowej. W drugą stronę – nadwyżkę kosztów nad osiągniętymi przychodami, rozumiemy jako stratę.

1. Jeśli mamy do czynienia ze stratą – stanowi ona część zwiększającą koszty statutowe w kolejnym roku.

2. Jeśli mamy do czynienia z zyskiem, podmiot ma dwa rozwiązania:
– zaliczyć go do przychodów statutowych,
– zwiększyć nim fundusz statutowy.

Z doświadczenia wiemy, iż rozliczenie wyniku finansowego w organizacjach non-profit, stanowi jeden z najczęstszych problemów w tego typu podmiotach. Wątpliwości te najczęściej wynikają z przyzwyczajeń księgowych do rozliczania wyniku finansowego w spółkach.

Opcja pokrycia straty, a więc rozliczenia wyniku finansowego bez zwiększenia kosztów w roku następnym, będzie dostępna w jednostkach, które prócz działalności statutowej, prowadzą działalność gospodarczą. Dlatego owe jednostki zyski wypracowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, powinny je przeznaczyć na działalność statutową, co pozwala wyeliminować „stratę” na działalności statutowej.

Nasze biuro pomaga w przeprowadzeniu całościowego procesu rejestracji. Specjaliści zajmują się wszelkimi formalnościami, składają odpowiednie dokumenty, monitorują sprawę oraz informują o postępach zakładania. Posiadamy również wewnętrzny dział księgowy, który oferuje usługi prowadzenia rozliczeń rachunkowych fundacji. Zapraszamy do kontaktu i poznania pełnej oferty.

×
Zamów rozmowe
Zamów rozmowę