Zarząd w fundacji

Zarząd jest jednym z ważniejszych, o ile nie najważniejszym elementem w fundacji, to właśnie on odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie działalności. Do jego obowiązków należy reprezentacja, kontakt z partnerami, podejmowanie decyzji.

Liczba członków zarządu fundacji powinna być przewidziana w statucie, natomiast jeżeli nie ma takiej wzmianki, zarząd powinien składać się z przynajmniej dwóch osób (organ kolegialny). Statut może przewidywać tak zwane “widełki” jeżeli chodzi o liczbę członków. Oznacza to, żę ta liczba może się zmieniać bez potrzeby ciągłego wprowadzania poprawek do umowy fundacji. 

W składzie zarządu może (ale nie musi) znajdować się fundator, który zwykle obejmuje funkcję prezesa. To on odpowiada za pierwszy wybór składu zarządu lub mianowanie prezesa. Z czasem może się on zmieniać, ale każda kolejna zmiana zależna jest od zarządu.

Najważniejszymi zadaniami zarządu są:

  • reprezentowanie organizacji
  • podpisywanie i zawieranie umów
  • podejmowanie współprac
  • odpowiadanie za majątek fundacji
  • realizacja celów