Spółka z o.o. – alternatywa dla fundacji?

Fundacja – w rozumieniu prawa (oraz potocznie) może być opisana jako osoba prawna, która została stworzona na bazie majątku po to, aby realizować cele społecznie użyteczne. W Polsce utarło się, że podstawowymi formami prowadzenia działalności społecznej, są fundacje i stowarzyszenia. Jak jednak się okazuje, stowarzyszenia bardziej niż na kapitale, opierają się na osobistym angażowaniu osób, … Dowiedz się więcej

Fundacja

Fundacja jest formą organizacji pozarządowej, której istotnym elementem jest kapitał przeznaczony na określony cel. Zasady funkcjonowania fundacji określa statut. Fundacje stanowią drugą co do popularności formę prawną wśród organizacji pozarządowych. Fundacja jest osobą prawną typu zakładowego. Oznacza to, że nie posiada członków – jest bezosobowa. Ten rodzaj podmiotu możemy określić jako niezależną korporację osób fizycznych. … Dowiedz się więcej