5 kroków jak założyć fundację

Krok 1: Sformułowanie aktu fundacyjnego 

Akt fundacyjny to dokument, który zawiera oświadczenie woli fundatora w przedmiocie utworzenia fundacji. Z oświadczenia powinien wynikać cel fundacji oraz majątek, który fundator zdecydował się przeznaczyć na jego realizację.

Krok 2: Ustanowienie statutu

Dla wielu Klientów stworzenie kompletnego statutu, który będzie zawierał wszelkie niezbędne elementy to nie lada problem, dlatego istotne jest, by tak skomplikowanym zadaniem zajęli się fachowcy. 

Krok 3: Jak sporządzić oraz gdzie złożyć wniosek rejestracyjny?

Wniosek rejestracyjny składa się z urzędowych formularzy oraz załączanych do nich dokumentów. W celu założenia fundacji konieczne jest wypełnienie tych dwóch formularzy:

  • KRS-W20: w którym dokonujemy zgłoszenia fundacji,
  • KRS-WK: gdzie zgłaszamy osoby, które wejdą w skład zarządu oraz organu nadzorczego fundacji.

Krok 4: Opłata za rejestrację

Złożenie wniosku rejestracyjnego w KRS wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty. Dodatkowo, jeśli chcesz zarejestrować fundację w rejestrze przedsiębiorców zobowiązany jesteś dodatkowo do uiszczenia opłaty. 

Krok 5: Co po zarejestrowaniu fundacji?

Chociaż proces rejestracji fundacji kończy się wraz ze złożeniem dokumentów oraz uiszczeniu niezbędnych opłat, istotne jest by wykonać kilka czynności dodatkowych. Po pierwsze, nowo powstała fundacja powinna złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, w celu uzyskania numeru REGON. Po drugie, fundację należy zgłosić do US, w celu ustalenia numeru identyfikacji podatkowej.