Przedstawicielstwo fundacji zagranicznej w Polsce

Utworzenie przedstawicielstwa fundacji zagranicznej w Polsce wymaga dopełnienia wielu formalności.
Wniosek w tej sprawie złożyć można:

  • pocztą
  • osobiście w kancelarii Ministerstwa Zdrowia (MZ)

Pozwolenie na utworzenie przedstawicielstwa fundacji w Polsce może otrzymać tylko fundacja działająca w sferze ochrony zdrowia.

Jak przygotować wniosek do Ministerstwa Zdrowia?

Wniosek musi być złożony w formie papierowej oraz zawierać następujące załączniki:

  • oświadczenie właściwego organu fundacji zagranicznej o zamiarze utworzenia w Polsce przedstawicielstwa,
  • uwierzytelniony statut fundacji zagranicznej i jego tłumaczenie przysięgłe na język polski,
  • zaświadczenie (wyciąg) z rejestru fundacji zagranicznej i jego tłumaczenie przysięgłe,
  • oświadczenie o wyborze osoby upoważnionej do działania w imieniu i na rzecz przedstawicielstwa w Polsce,
  • potwierdzenie przelewu na rzecz opłaty skarbowej, w wysokości 855 zł.

Ważne! Statut fundacji zagranicznej i zaświadczenie z rejestru fundacji powinny być poświadczone “apostille”.

Gotowy wniosek składa się osobiście w kancelarii MZ lub pocztą na adres Ministerstwa Zdrowia.

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w przeciągu 30 dni, jeśli będzie poprawnie złożony i sprawa nie będzie szczególnie skomplikowana.

Nasze biuro pomaga w przeprowadzeniu całościowego procesu rejestracji fundacji. Specjaliści zajmują się wszelkimi formalnościami, składają odpowiednie dokumenty, monitorują sprawę oraz informują o postępach zakładania. Zapraszamy do kontaktu i poznania pełnej oferty.

12 398 43 58   biuro@zalozeniefundacji.pl