Przedstawicielstwo fundacji zagranicznej w Polsce

Utworzenie przedstawicielstwa fundacji zagranicznej w Polsce wymaga dopełnienia wielu formalności. Wniosek w tej sprawie złożyć można: pocztą osobiście w kancelarii Ministerstwa Zdrowia (MZ) Pozwolenie na utworzenie przedstawicielstwa fundacji w Polsce może otrzymać tylko fundacja działająca w sferze ochrony zdrowia. Jak przygotować wniosek do Ministerstwa Zdrowia? Wniosek musi być złożony w formie papierowej oraz zawierać następujące … Dowiedz się więcej