Prowadzenie działalności gospodarczej w formie fundacji

Czy prawo umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej w formie fundacji? W jaki sposób przeprowadzić procedurę rejestracji fundacji w tym przypadku?

Zgodnie z prawem w Polsce fundacja w Polsce może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych. Przykładowe cele zostały określone w nowelizacji ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2016 r., poz. 40 ze zm.). Warto jednak tutaj podkreślić, że w ustawie znajdziemy informacje o przykładowych celach. Oznacza to, że fundatorowi przysługuje duża swoboda w zakresie założenia fundacji.

Uwaga!

Cel utworzenia fundacji musi być zgodny z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych.

Fundacja może prowadzić działalność pod warunkiem, że podejmowane w niej działania będą służyć realizacji celów zawartych w statucie fundacji.

Ważne jest, że wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.