Zbiórki publiczne

Zbiórki publiczne to zbieranie gotówki lub rzeczy na cele publiczne. Taka zbiórka powinna odbywać się w miejscu publicznym, takim jak parki, ulice, cmentarze itp.

Uprawnione do przeprowadzania zbiórki publicznej są między innymi fundacje, ale także mogą ją prowadzić stowarzyszenia, kluby sportowe, związki zawodowe, organizacje kościelne i komitety społeczne.

Należy pamiętać, że taka zbiórka powinna zostać zgłoszona, aby był przeprowadzona legalnie.. Można tego dokonać elektronicznie poprzez portal zbiorki.gov.pl lub tradycyjnie, wypełniając formularz w papierowej wersji i wysyłając go pocztą. Powinien on zawierać:

  • cel zbiórki publicznej
  • dane organizatora (np. fundacji)
  • dane osoby reprezentującej organizatora zbiórki
  • sposób prowadzenia zbiórki
  • miejsce i termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki
  • przewidywane koszty organizacji

Można wyróżnić dwa rodzaje zbiórki publicznej fundacji:

  • krótkoterminowa- krótsza niż 12 miesięcy 
  • długoterminowa- dłuższa niż 12 miesięcy

Jest to ważne, ponieważ wpływa to na rodzaj sprawozdania i datę jego złożenia.