Mija ostateczny termin zgłoszenia fundacji do CRBR!

CRBR, czyli Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem, który gromadzi oraz przetwarza informacje o beneficjentach rzeczywistych.

Kim jest beneficjent rzeczywisty? To osoba fizyczna sprawująca bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotem.

Od 31 października 2021 roku obowiązek zgłoszenia do CRBR dotyczy również fundacji podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak zgłosić fundację do CRBR?

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem strony Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Do kiedy dokonać zgłoszenia?

a) Fundacje zarejestrowane po 31 października 2021 r. zgłoszenia muszą dokonać w terminie 7 dni od dnia uzyskania wpisu do KRS.

b) Podmioty, które dokonały rejestracji w KRS przed dniem wejścia w życie przepisów zgłoszenia muszą dokonać do 31 stycznia 2022 roku.

Zgłoszenia do CRBR powinna dokonać osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu (dopełnienie formalności przez Internet zobowiązuje do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego).

Uwaga!

Za niedopełnienie obowiązku lub przedstawienie nieprawdziwych informacji grozi kara finansowa aż do 1 000 000 zł.