RODO w fundacji

Ochrona danych osobowych wg RODO stosowana jest obecnie w niespełna każdym miejscu np. urzędzie, przychodni zdrowia, sklepie czy firmach.

Niemal każda fundacja zbiera dane wrażliwe i obowiązują ją przepisy, które wprowadzają konieczność stosowania polityki ochrony danych osobowych RODO. Postępowanie w celu ochrony danych w fundacji będzie zależało od informacji czyje i  jakie dane są przetwarzane, jakie czynności są wykonywane przy przetwarzaniu, komu są przekazywane dane, jakie jest ryzyko możliwej utraty danych i z jakimi wiąże się to konsekwencjami dla właściciela danych.

Fundacja musi samodzielnie opracować dokumenty i procedury ochrony danych w związku z RODO.

Jak przygotować się do wprowadzenia polityki RODO w fundacji:

  1. Zapoznaj się z podstawowymi zasadami RODO.
  2. Sprawdź czy przepisy o RODO dotyczą danej fundacji.
  3. Ustal podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.
  4. Ustal przykładowe grupy osób, których dane będzie przetwarzać fundacja.
  5. Ustal mapowanie (proces) przetwarzania danych w fundacji.
  6. Stwórz Rejestr Czynności przetwarzania danych (nie dotyczy wszystkich fundacji).
  7. Przeprowadź analizę ryzyka i stwórz politykę bezpieczeństwa .
  8. Powołaj inspektora ochrony danych osobowych (nie dotyczy wszystkich fundacji).
  9. Przestrzegaj polityki prywatności i wypełniaj obowiązek informacyjny.

System zabezpieczeń danych RODO należy stale monitorować i na bieżąco modyfikować, ulepszając go. Za niewywiązywanie się z obowiązków, jakie nakłada RODO fundacja może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, a Urząd Ochrony Danych Osobowych może nałożyć na nią odpowiednie sankcje lub wysokie kary finansowe.