Formularze i dokumenty potrzebne do rejestracji fundacji

Otwarcie fundacji wiąże się z przede wszystkim z koniecznością pozyskania fundatora. Osoba taka przeznacza pewien majątek na publicznie użyteczny cel. Jeśli fundator określi cel oraz wysokość majątku fundacji przeznaczony na realizację tego celu, można przystąpić do procesu rejestracji fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek o rejestrację fundacji w KRS składa się na urzędowych formularzach: – … Dowiedz się więcej