Gdzie rejestruje się fundacje?

Powstanie fundacji regulują przepisy Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Czym jest fundacja? Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanawiana przez fundatora w akcie fundacyjnym, uzyskująca osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Celem fundacji jest zgromadzenie … Dowiedz się więcej